W7 W666 W55 W4 W3 W2 W1  
    הבית ברחוב הבנאי  
 

שם הפרוייקט: הבית ברחוב הבנאי

סוג מבנה: דירת 4 חדרים

המוטו: "ביתי הוא מבצרי"... כאן אני גרה וגם עובדת.

תהליך: שיפוץ נכס קיים לקראת דיירת חדשה. 

שיפוץ היקפי, יצירת חדר עבודה ייחודי, התאמת הנכס באופן מוחלט לאופן השימוש בו. 

שילוב אוספים פרטיים ורהיטים עתיקים לסגנון המאפיין את טעמה של בעלת הדירה.

_______________________________________