testimonial-cooperשם הלקוח: משפ' קפר

תודה על ההשקעה, הקפדה, אכפתיות ומקצועיות. בשם טליה אני מודה שהתפנה חדר גדול לי לבד ואני יכול להכניס פופים וורודים...

הפרוייקט: תכנון ועיצוב קומת ילדים