testimonial-wolfשם הלקוח: משפ' בלטמן

לטלי היקרה בהרבה הערכה והוקרה על כל היופי, הנוחיות והנעימות..

הפרוייקט: שיפוץ כל חדרי הרחצה בבית